Обявление по covid-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичниявзрив от COVID-19

Бенефициент: ЛОКАЛ ФЕЙМ ООД

Обща стойност: 9950 лв. , от които 8457.5 лв.
европейско и 1492.5 лв. националносъфинансиране.

Начало: 18.01.2021г.
Край: 18.04.2021г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-6047-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ЛОКАЛ ФЕЙМ ООД

ЕИК: 202029068

Обща стойност: 50000 лв., от които 50000 лв.
европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.08.21г
Край: 30.11.2021г.