Обявление по covid-19

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичниявзрив от COVID-19

Бенефициент: ЛОКАЛ ФЕЙМ ООД

Обща стойност: 9950 лв. , от които 8457.5 лв.
европейско и 1492.5 лв. националносъфинансиране.

Начало: 18.01.2021г.
Край: 18.04.2021г.